Ing. Jan Duin Makelaardij, voor aankoop- en verkoopbemiddeling op Texel

Telefoon: 0222 - 313 888 | E-mail: info@janduinmakelaardij.nl

Alles over Energiebesparende voorzieningen (EBV)

Voor de financiering van energiebesparende voorzieningen (EBV) mag extra worden geleend, óók met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Veel kopers weten dit niet, het is dan ook belangrijk om je klanten actief te wijzen op deze mogelijkheid. Op deze pagina hebben wij de belangrijkste informatie over de mogelijkheden voor aanvullende financiering van EBV op een rij gezet.

Wat zijn erkende energiebesparende voorzieningen?

 • Een HR ketel
 • Gevel-, dak-, leiding- of vloerisolatie
 • HR++ (of hoger) beglazing
 • Energiezuinige kozijnen en/of deuren en daarmee gelijk te stellen constructieon­derdelen
 • Energiezuinige ventilatie inclusief hoog rendement ventilatoren
 • Een warmtepomp
 • Warmteterugwinning
 • Een zonneboiler
 • Zonnecellen
 • Een combinatie van bovenstaande voorzieningen

Verruiming Loan-to-income (LTI)

Het treffen van EBV, zoals het isoleren van de woning, dubbele HR++ beglazing of de aanschaf van een zuinige HR ketel, zorgt vaak voor een besparing op de energierekening. Bij de berekening van de financieringslast mag daarom een bedrag tot maximaal € 9.000 aan kosten voor het treffen van EBV buiten beschouwing worden gelaten. Ook voor de aankoop van energiezuinige woningen geldt een verruiming van de LTI. In geval van een energieneutrale woning kan deze verruiming zelfs oplopen tot € 25.000. Voor meer details, zie norm 7.6.

Let op: de verruiming van de LTI geldt alleen voor toetsinkomens vanaf € 33.000

Verruiming Loan-to-value (LTV)

In 2018 geldt in Nederland 100% als maximale LTV bij hypotheekverstrekking. Wanneer ook geïnvesteerd wordt in EBV, mag maximaal 106% LTV geleend worden. Voorwaarde hierbij is wel dat het additionele leenbedrag in zijn geheel besteed wordt aan EBV.

Hogere maximale kostengrens

Voor leningen met NHG geldt dat ook de maximale kostengrens meebeweegt (zie norm 1.6): 

 • voor woningen zonder EBV is de kostengrens in 2018 € 265.000 (100% van € 265.000);
 • voor woningen met EBV is de kostengrens € 280.900 (106% van € 265.000).

Voor nieuwbouwwoningen geldt dat de kostengrens € 265.000 is. Voor dit bedrag moet het huis conform Bouwbesluit 2015 opgeleverd worden met een Energieprestatiecoëfficiënt van 0.4 of lager. Indien er als optioneel meerwerk aanvullende energiebesparende voorzieningen geleverd worden, kunnen deze tot de kostengrens van € 280.900 meegefinancierd worden met NHG.

Het EBV bouwdepot

Om zeker te stellen dat de additionele kosten aan EBV worden besteed, moet de geldverstrekker een EBV bouwdepot aanhouden (zie artikel B5 en norm 1.10). <let op beide linkjes koppelen>

Voor het opzetten van het depot moet een kostenspecificatie van de EBV aangeleverd worden. Hiervoor volstaat een overzicht met de voorgenomen maatregelen en een kosteninschatting per maatregel. Voor een model kostenspecificatie, zie hier.

Uitbetaling van de gelden in het depot vindt alleen plaats als op basis van nota’s is aangetoond dat de kosten van de EBV zijn gemaakt.

Blijft er een saldo over nadat de EBV gerealiseerd zijn of het bouwdepot is verlopen? Dan moet dit saldo worden gebruikt als extra aflossing op de lening.

Woningtaxatie

Door de EBV kan in veel gevallen de woningwaarde stijgen. Daarom is het van belang dat uw klant de taxateur informeert over de plannen rondom de woningverduurzaming. De taxateur kan dan rekening houden met deze maatregelen bij de bepaling van de waarde van de woning na verbouwing.

Als er sprake is van een combinatie van een reguliere verbouwing en EBV, kan het raadzaam zijn om de taxateur te vragen om ook de marktwaarde inclusief de waardestijging door de reguliere verbouwing, maar exclusief de waardestijging door EBV op te nemen in het taxatierapport. Is dit niet mogelijk, dan kan deze marktwaarde ook berekend worden. Zie hiervoor voorbeeld 2 van de rekenvoorbeelden

EBV: ook bij nieuwbouw!

Veel mensen denken dat bij een nieuwbouwwoning extra leenruimte voor EBV niet mogelijk is. Dat is een misverstand.

Deze gedachtegang wordt veroorzaakt doordat nieuwbouwwoningen al energiezuinig zijn. Een nieuwbouwwoning heeft, conform het bouwbesluit 2015, al een minimale EPC-waarde van 0,4.

Maar wat als je deze nieuwbouwwoning nog energiezuiniger wil maken? Ook dat kan met NHG! Ook voor nieuwbouwwoningen geldt de hogere kostengrens van € 280.900 onder de voorwaarde dat het meerdere volledig wordt besteed aan het treffen van EBV.

Uitgangspunt is het bedrag van de koop-/aannemingsovereenkomst. Dit bedrag mag niet meer bedragen dan € 265.000. Daar bovenop mag dus een meerwerklijst of een specificatie van de klant worden overgelegd waaruit de EBV blijken. Voorbeelden hiervan zijn onder andere uitbreiding van het standaardaantal zonnepanelen of meerwerk zodat het een Nul op de Meter-woning wordt. De koop-/aannemingssom plus de EBV mag niet meer bedragen dan € 280.900.

Bron: www.nhg.nl 

Contactgegevens

Ing. Jan Duin Makelaardij
Keesomlaan 51
1791 DB Den Burg
(Pontweg, afslag 8)

T. 0222 - 313 888
E. info@janduinmakelaardij.nl